Op 21 april 2022 heeft de online BNET-bijeenkomst plaatsgevonden. Hierbij hebben we gezien dat de COreductie in alle sectoren van Nederland flink verhoogd wordt met de komst van het Fit-for-55 pakket en het coalitieakkoord. Een belangrijke manier om CO2-uitstoot te reduceren is het elektrificeren van de industrie. Dit gaat echter niet vanzelf. Er is niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar in het net, waardoor rendabele projecten niet op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Tijdens deze BNET-bijeenkomst zijn we hierop ingegaan door zowel te kijken naar de beleidskant als de praktijkkant. 

Naast een tweetal presentaties is het bestuur van BNET ook kort besproken.

Het programma van deze middag was:

14:00 uurInloop en Welkom
14:15 uurRoutekaart elektrificatie in de industrie - Harry van Dijk, Topsector Energie en Industrie
14:55 uurElektrificatie bij Abbott Zwolle - Ronald Terlouw, Abbott Laboratories B.V. te Zwolle
15:25 uurWrap up
15:30 uurEinde bijeenkomst

 

De sprekers:

Harry van Dijk is Programmamanager Warmte bij de Topsector Energie en Industrie, de belangrijke kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Om de industrie te verduurzamen zijn flinke stappen nodig. Stappen die het huidige systeem in 30 jaar tijd moeten transformeren. Eén van de opties met grote impact is elektrificatie van de industrie. Om de rol van elektrificatie in de industrie, en de daarbij behorende vraag naar duurzame elektriciteit, duidelijk te krijgen heeft de Topsector Energie en Industrie de routekaart Elektrificatie Industrie laten opstellen. De Routekaart Elektrificatie heeft tot in detail berekend en uitgestippeld wat de meest kansrijke route is tot 2030 en 2050. Harry is in zijn presentatie ingegaan op de achtergronden en welke essentiële stappen overheid, netbeheerders, industrie, de energiesector en andere betrokkenen nu moeten nemen om het potentieel in 2030 en 2050 te kunnen realiseren.

Ronald Terlouw is Energy & Environmental engineer bij Abbott Laboratories B.V. te Zwolle. Ronald is sinds 2010 in dienst bij Abbott. Hij is mede verantwoordelijk voor de implementatie van het gecertificeerd ISO 50001-systeem (sinds 2015). Recent is een grootschalige warmteterugwinning en een warmtepomp in werking gesteld. Deze warmtepomp is de eerste warmtepomp in de wereld die onder deze condities in werking is (hoge temperatuur warmtepomp in een fabriek die wordt gekenmerkt door batchprocessen). Ronald heeft in zijn presentatie toegelicht welke weg is afgelegd voordat het project werd goedgekeurd, welke uitdagingen er zijn geweest, technische aspecten van het systeem op hoofdlijnen, de uitdagingen bij de opstart van de warmtepomp en resultaten van het systeem tot op heden.