Disclaimer

 

De website van het Bedrijvennetwerk Energietransitie en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van KWA Bedrijfsadviseurs. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder nadrukkelijk schriftelijke en voorafgaande toestemming van KWA Bedrijfsadviseurs. Deze toestemming is niet benodigd voor het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door BNET/KWA Bedrijfsadviseurs met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Tevens kan BNET/KWA Bedrijfsadviseurs niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door BNET/KWA Bedrijfsadviseurs worden onderhouden, zijn enkel ter informatie van de bezoeker opgenomen. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze websites wordt afgewezen.

BNET/KWA Bedrijfsadviseurs sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Lid worden?

Doe mee met een actief netwerk van bedrijven met de gedeelde ambitie elkaar verder te helpen wat betreft de energietransitie. We inspireren elkaar en leren van elkaar.

Word nu lid

Bijeenkomsten

1 oktober 2024
Bijeenkomst BNET en Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

12 maart 2024
Versnelling verduurzaming maakindustrie

5 oktober 2023
Radicale procesvernieuwing: op bezoek bij Agrifirm