12 maart 2024

Versnelling verduurzaming maakindustrie

12 maart 2024
KWA Bedrijfsadviseurs, Amersfoort

Voor het behalen van de klimaatdoelen is versnelling van de verduurzaming van de industrie in Nederland van groot belang. Vandaar het thema voor deze bijeenkomst:

Versnelling verduurzaming maakindustrie

Uit de meest recente doorrekening van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de industrie alles op alles moet zetten om de doelstellingen te halen. Tijdens deze BNET-bijeenkomst keken we naar de oplossingen voor belangrijke knelpunten en gingen we hier interactief op in.

Meer over kansen en bedreigingen

Kwartiermaker van het zesde cluster, Barbara Huneman, vertelde welke kansen en bedreigingen er ontstaan voor de Nederlandse industrie die niet gecentreerd is rondom de zeehavens langs het kustgebied of dichtbij de grond- en brandstoffen als zout, kolen en gas.

Netcongestieproblematiek

Daarnaast stonden we opnieuw stil bij de netcongestieproblematiek. De ontwikkelingen rondom dit onderwerp gaan snel en zijn zeer actueel. Lucas van Cappellen van onderzoeksbureau CE Delft nam ons mee in de laatste stand van zaken en gaf een doorkijk naar de toekomst.

En natuurlijk vergeten we de ontwikkelingen in wet- en regelgeving niet in het onderdeel Bijblijven!

Bij KWA Bedrijfsadviseurs

De bijeenkomst was op 12 maart a.s. op het kantoor van KWA Bedrijfsadviseurs, Regentesselaan 2 in Amersfoort. 

Lid worden?

Doe mee met een actief netwerk van bedrijven met de gedeelde ambitie elkaar verder te helpen wat betreft de energietransitie. We inspireren elkaar en leren van elkaar.

Word nu lid

Bijeenkomsten

1 oktober 2024
Bijeenkomst BNET en Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

5 oktober 2023
Radicale procesvernieuwing: op bezoek bij Agrifirm

20 april 2023
Omgang met netcongestie bij verduurzaming