Het secretariaat van Bedrijvennetwerk Energietransitie voor bedrijven

p/a KWA Bedrijfsadviseurs B.V.
Regentesselaan 2
3818 HJ AMERSFOORT

bnet@kwa.nl

Sylvia Lam, telefoonnummer 033 4221371
Ingrid Steenbeek, telefoonnummer 033 4221310