Op dinsdag 21 april 2020 heeft er een online bijeenkomst  van BNET plaatsgevonden.

Tijdens deze online bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen/sprekers aan bod gekomen:

  • Update Klimaatakkoord en opstellen roadmap CO2-reductie door Bas Oldenhof, senior adviseur KWA
  • Businesscase Sorptiedroger door Henryk Reurich, manager Process Development, FrieslandCampina
  • Subsidiemogelijkheden CO2-reductie en energiebesparing door Berry de Jong, adviseur KWA