We nodigen jou van harte uit voor een online bijeenkomst van het Bedrijvennetwerk Energietransitie (BNET) op 26 januari. Hiermee zetten we weer een stap met de doelstellingen van BNET, namelijk het delen van kennis door bedrijven die te maken krijgen met de energietransitie én daar goed op willen anticiperen. We kijken uit naar een bijeenkomst op locatie, hopelijk kan dat medio 2021 weer.

Ook deze keer hebben we enthousiaste sprekers met interessante onderwerpen.

  • Evos Rotterdam is in december 2020 gecertificeerd voor de module CO2-reductiemanagement bij ISO14001. Arjan Donatz van Evos praat u graag bij over zijn ervaringen bij deze certificering.
  • Royal A-ware heeft in 2020 voor al haar Nederlandse vestigingen een energieaudit in het kader van de EED laten uitvoeren. Nu willen ze de maatregelen uit de energieaudits gaan uitvoeren. Kim Onwezen van Royal A-ware laat zien hoe zij dit aanpakt.

Beide sprekers sluiten af met een stelling waarop je kunt reageren. Er is voldoende ruimte om kennis en ervaring te delen.

Vanaf 2021 gaat KWA in opdracht van RVO.nl Masterclasses CO2-reductie geven. Hiervoor dienen we de behoefte van de doelgroep in kaart te brengen. Omdat de deelnemers aan BNET goed passen in de doelgroep, willen we graag met jou deze analyse uitvoeren. Dat doen we aan het eind van de  bijeenkomst.

Wij zijn benieuwd wat bedrijven graag terug willen zien in een dergelijke masterclass, welke processtappen je van belang vindt, welke CO2-reductietechnieken je ziet en of de output die wij voor ogen hebben aansluit bij jouw beeld van een masterclass CO2-reductie. Adviseur Berry de Jong van KWA loopt samen met jou deze analyse door. Jouw inbreng is van grote waarde voor ons én voor alle andere deelnemers.

Programma:

13:30 - 13:40 uur Inloop
13:40 - 14:00 uurWelkom door KWA, programma en mededelingen
14:00 – 14:40 uurCO2-reductiemanagement bij ISO14001 voor Evos Rotterdam – door Arjan Donatz van Evos
14:40 - 15:20 uurVervolgplannen na uitvoering energieaudits bij Royal A-ware – door Kim Onwezen van Royal A-ware
15:20 – 15:35 uurPauze
15:35 - 16:00 uur Masterclass CO2-reductie: inventarisatie van behoeften en output – door Berry de Jong van KWA Bedrijfsadviseurs
16:00 uurAfsluiting

 

Meld je snel aan via de website! Mocht je toch niet kunnen deelnemen stuur dan een e-mail naar bnet@kwa.nl.

Een week van tevoren ontvang je een Teams-link zodat je kunt deelnemen.

Hartelijke groet,
Berry de Jong en Wobbe van den Kieboom